8 gevonden resultaten

Zoeken

Commentaar

Aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering

Een van de opdrachten van het FIRM is om de tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen door de Belgische overheden op te volgen. Binnen deze opdracht informeren we de Kamer over de aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering.
Commentaar

Aanbevelingen voor België van het VN-Comité tegen Foltering

In 2021 moest het VN-Comité tegen Foltering zich uitspreken over het vierde periodiek landenrapport dat door de Belgische staat was ingediend (de vorige beoordeling dateert van 2014). Op 25 augustus 2021 publiceerde het VN-Comité zijn aanbevelingen ten aanzien van België. Het FIRM heeft de aanbevelingen vertaald naar het Nederlands.
Commentaar

Mensenrechten garanderen voor mensen zonder wettig verblijf

De hongerstaking van bijna 450 mensen in de Begijnhofkerk in Brussel en aan de ULB en VUB, toont de precaire situatie van mensen zonder wettig verblijf in België aan. Zij lopen het risico slachtoffer te worden van talrijke schendingen …
naar boven