7 gevonden resultaten

Zoeken

Advies

Verval van het recht tot sturen

Wanneer je lichamelijk ongeschikt bent om een motorvoertuig te besturen en niet uit eigen beweging je rijbewijs inlevert bij de gemeente, zou dat volgens een nieuw wetsvoorstel strafbaar kunnen worden. Het FIRM werd gevraagd om advies op dit voorstel.
Advies

Vaccinatieplicht, Covid Safe Ticket en mensenrechten

Er wordt steeds vaker geopperd om vaccinatie verplicht te maken en op bepaalde plaatsen mag je enkel binnen met een Covid Safe Ticket. Omdat zulke maatregelen allerlei vragen doen rijzen betreffende hun verenigbaarheid met de mensenrechten, heeft het FIRM beslist om op eigen initiatief hierover dit advies te verstrekken.
Advies

Het gebruik van algoritmen door de overheid

Het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie kan grote gevolgen hebben voor de rechten van de mens. In dit advies neemt het FIRM op eigen initiatief het wetsvoorstel onder de loep dat de transparantie wil vergroten voor overheidsbeslissingen die worden genomen op basis van algoritmen.
Advies

Het recht op mobiliteit in de grondwet

De commissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht het FIRM om advies over een voorstel om art. 23 van de Grondwet aan te vullen met een recht op mobiliteit. Hiervoor consulteerde het FIRM …
naar boven