Technologie, digitalisering en mensenrechten

Platformwerk, een proces via videoconferentie, het gebruik van artificiële intelligentie om kandidaten voor een job te selecteren, gezichtsherkenning in de publieke ruimte… Het gebruik van nieuwe technologie verandert de Belgische maatschappij.

Wat zijn mijn rechten?

Niet iedereen is gelijk voor de technologie. Hoe kun je onlinediensten raadplegen als je geen smartphone of computer hebt? Hoe verloopt een proces via videoconferentie als je thuis geen kalme en veilige ruimte hebt? Hoe kun je een beslissing aanvechten die werd genomen op basis van artificiële intelligentie als je niet weet wanneer precies, waarom en hoe deze technologie gebruikt werd? 

Het gebruik van technologie biedt kansen, maar ook uitdagingen voor mensenrechten. Het toenemende gebruik van technologie en digitalisering kan heel wat rechten in het gevaar brengen: sociale rechten, recht op privacy, op een eerlijk proces, op een effectief rechtsmiddel…

Wat doet het FIRM?

Het FIRM waakt erover dat het gebruik van nieuwe technologieën en digitalisering bijdraagt aan een versterking van onze rechten in plaats van ze te beperken.

Daarom waarschuwen we de overheid over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van bepaalde technologieën en moedigen we aan dat er nieuwe normen komen om deze te reguleren. Wij waarschuwen ook voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van nieuwe technologieën door particuliere actoren en herinneren eraan dat bedrijven de mensenrechten moeten eerbiedigen

Het FIRM bracht een eerste advies uit over het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie door de overheid. Daarin pleiten wij voor meer transparantie van de overheid.

Welke andere instanties beschermen mijn rechten?

Het gebruik van nieuwe technologieën en in het bijzonder van kunstmatige intelligentie kan een factor van discriminatie zijn, met name op grond van afkomst, handicap, godsdienst, leeftijd, seksuele geaardheid... Voor al deze vormen van discriminatie kan je terecht bij Unia.

Het gebruik van nieuwe technologieën is ook en vaak een kwestie van persoonlijke gegevens. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de instelling die persoonsgegevens beschermt. Deze instelling waarborgt de naleving van de regels inzake gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ‘GDPR’ in het Engels) van de Europese Unie.

Bekijk ook dit overzicht van officiële instellingen in België die u gratis advies en informatie over uw rechten kunnen geven.

naar boven