Verbod op organisaties die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie: commentaar bij nieuwe wetsvoorstellen

Op verzoek van de Commissie Binnenlandse Zaken gaf het FIRM haar commentaar op de wetsvoorstellen inzake het verbod op organisaties die zijn opgericht met het doel aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie en het lidmaatschap daarvan.

Het FIRM is verheugd over de onverminderde inzet van de wetgever om te strijden tegen organisaties die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld, maar merkt evenwel op dat het huidige wettelijk kader reeds een groot deel van de doelstellingen van de onderhavige voorstellen verwezenlijkt en belangrijke garanties voor de eerbiediging van de mensenrechten biedt. Mocht de wetgever de huidige wetgeving toch willen aanvullen, dan doet het FIRM enkele aanbevelingen.

naar boven