Mensenrechten garanderen voor mensen zonder wettig verblijf

De hongerstaking van bijna 450 mensen in de Begijnhofkerk in Brussel en aan de ULB en VUB, toont de precaire situatie van mensen zonder wettig verblijf in België aan. Zij lopen het risico slachtoffer te worden van talrijke schendingen van hun mensenrechten. In deze mededeling dringt het FIRM aan op de invoering van structurele garanties ter bescherming van de grondrechten van mensen zonder wettig verblijf die zich op Belgisch grondgebied bevinden.

naar boven