Aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering

Een van de opdrachten van het FIRM is om de tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen door de Belgische overheden op te volgen. Binnen deze opdracht informeren we de Kamer over de aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering.

In totaal heeft het Comité 40 aanbevelingen gemaakt die onder meer betrekking hebben op:

  • het voorkomen, onderzoeken en bestraffen van onwettig politiegeweld
  • het probleem van de overbevolking en van de gebrekkige levensomstandigheden en gezondheidszorg in de gevangenissen
  • de strijd tegen terrorisme
  • de behandeling van asielzoekers
  • de situatie van de Belgische kinderen in Syrië

Het FIRM selecteerde de 10 meest in het oog springende aanbevelingen van het CAT-Comité aan België. Je vindt ze hieronder in de infographic en via de link naar ons commentaar.

De volledige lijst met aanbevelingen is voor het eerst ook in het Nederlands beschikbaar, in deze officieuze vertaling door het FIRM.

naar boven