Publicaties

Adviezen

Verval van het recht tot sturen

Wanneer je lichamelijk ongeschikt bent om een motorvoertuig te besturen en niet uit eigen beweging je rijbewijs inlevert bij de gemeente, zou dat volgens een nieuw wetsvoorstel strafbaar kunnen worden. Het FIRM werd gevraagd om advies op dit voorstel.

Vaccinatieplicht, Covid Safe Ticket en mensenrechten

Er wordt steeds vaker geopperd om vaccinatie verplicht te maken en op bepaalde plaatsen mag je enkel binnen met een Covid Safe Ticket. Omdat zulke maatregelen allerlei vragen doen rijzen betreffende hun verenigbaarheid met de mensenrechten, heeft het FIRM beslist om op eigen initiatief hierover dit advies te verstrekken.

Zoeken naar meer adviezen

Commentaren

Zoeken naar meer commentaren

Rapporten

Jaarplan 2022

Dit eerste jaarplan beschrijft de acties die het FIRM in 2022 wil opzetten om de eerste tussentijdse strategische doelstellingen van dat plan te realiseren.

Strategisch plan FIRM 2022 - 2025

Met dit eerste strategisch plan wil het FIRM uiteenzetten hoe het zal bijdragen tot de realisatie van zijn visie en missie.

Zoeken naar meer rapporten
naar boven