Publicaties

Adviezen

Het gebruik van algoritmen door de overheid

Het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie kan grote gevolgen hebben voor de rechten van de mens. In dit advies neemt het FIRM op eigen initiatief het wetsvoorstel onder de loep dat de transparantie wil vergroten voor overheidsbeslissingen die worden genomen op basis van algoritmen.

Zoeken naar meer adviezen

Commentaren

Aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering

Een van de opdrachten van het FIRM is om de tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen door de Belgische overheden op te volgen. Binnen deze opdracht informeren we de Kamer over de aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering.

Zoeken naar meer commentaren

Rapporten

Rapport voor het Europees Comité voor Sociale Rechten

België is één van de laatste West-Europese landen die geen uitdrukkelijk verbod op lijfstraffen heeft. Dit is in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en met de internationale verplichtingen …

Parallel rapport voor het Comité tegen Foltering

In haar rapport voor het VN Comité tegen Foltering gaat het FIRM dieper in op enkele belangrijke mensenrechtenthema’s in België, onder andere onwettig geweld door politieagenten, detentieomstandigheden en de strijd …

Zoeken naar meer rapporten
naar boven