picture of people

FIRM federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

Samen bouwen aan mensenrechten

We starten op !

Twee jaar na de wet is het FIRM op kruissnelheid. Het bestuur kwam op 2 september 2020 samen, op 1 februari start het secretariaat. In juli 2021 gaan we voluit.

We starten

Missie

“Er wordt een Federaal Instituut voor de rechten van de mens opgericht dat de bescherming en de bevordering van de fundamentele rechten in België tot doel heeft.”

Ontdek onze missie

Heeft u vragen?

We bieden u een eerste blik op het FIRM met deze website. Er wordt gewerkt aan een veel uitgebreidere en dynamischere versie.

Contacteer ons

Het FIRM meldt met droefheid het overlijden op 4 april laatsleden van één van haar eerste bestuursleden, oud-magistraat Alain Bloch.

Na een indrukwekkende loopbaan, onder meer bij de Gentse Rechtbank van Eerste Aanleg, het Hof van Cassatie en bij de Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo, stond hij mee aan de bakermat van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens, waarin zijn engagement verder leeft.

De strijd voor recht en rechtvaardigheid en het verdedigen van de mensenrechten waren voor hem fundamenteel. Het FIRM hoopt zijn nagedachtenis eer aan te doen.

naar boven