Overlijden van Alain Bloch, lid van de raad van bestuur van het FIRM

Het FIRM meldt met droefheid het overlijden op 4 april laatsleden van één van haar eerste bestuursleden, oud-magistraat Alain Bloch.

Na een indrukwekkende loopbaan, onder meer bij de Gentse Rechtbank van Eerste Aanleg, het Hof van Cassatie en bij de Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo, stond hij mee aan de bakermat van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens, waarin zijn engagement verder leeft.

De strijd voor recht en rechtvaardigheid en het verdedigen van de mensenrechten waren voor hem fundamenteel. Het FIRM hoopt zijn nagedachtenis eer aan te doen.
 

naar boven